Contactgroep Volkstuinen Noord-IJsseldijk IJsselstein

Contactgroep Volkstuinen Noord-IJsseldijk IJsselstein

En dan is het zover!

Door verschillende gebeurtenissen rondom vernieling, diefstal, ongenode gasten en dergelijke op het volkstuinencomplex is er juli 2014 een bijeenkomst georganiseerd om ideeën uit te wisselen om dit soort zaken tot het verleden te laten behoren.
Een groep moestuinierders heeft de mogelijkheden onderzocht.

Bij het inventariseren en onderzoeken bleek de voornaamste knelpunten en behoeften de communicatie naar gemeente, politie en mede-moestuinierders te zijn.

Een vereniging biedt voordelen om voor tuinierders aangifte te kunnen doen en de communicatie richting de politie te vereenvoudigen. Gezien het gebrek aan draagvlak, stijgende kosten voor de tuinders en het gebrek aan geloof dat dit een oplossing zou bieden voor de veiligheid op het terrein, werd dit idee al snel van tafel gehaald.

Vervolgens is er onderzocht wat de best passende vorm zou zijn voor Volkstuincomplex Noord-IJsseldijk.
Hieruit is de contactgroep Volkstuin Noord-IJsseldijk ontstaan.
Doel van deze contactgroep is de communicatie tussen moestuinierders onderling, gemeente en politie te bevorderen, ondersteunen en vereenvoudigen vanwege de centrale functie.

Via deze website kunnen meldingen gemaakt worden die communicatie vragen naar politie, gemeente of mede-moestuinierders.
Door krachten te bundelen staan we duidelijker en steviger, en wordt het voor o.a. gemeente en politie ook duidelijker wat er zoal plaatsvindt op de tuin. Verder zijn alle partijen ook beter bereikbaar.
Bij meldingen zal de contactgroep inventariseren en waar mogelijk een brug maken richting politie en gemeente, zoals bijv. bij diefstal naar politie en vragen over openbaar groen en verwaarlozing richting gemeente.
Hierdoor hoeft niet iedereen apart contact op te nemen met betreffende instanties.
De contactgroep heeft echter een faciliterende en ondersteunende functie,
Zij heeft géén verantwoording over zaken die onder gemeente en politie vallen.

Ook verruimt de website het contact met mede-moestuinierders.
Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van zaden, stekjes die over zijn, gevonden-verloren voorwerpen, vragen, gezamenlijk een frees huren, leuke berichten etc.

Een deel van de website is vrij toegankelijk, zoals meldingen en tuinierdersforum en een deel van de site beschermt vanwege uw privacy. U leest hier meer over in het nieuwsbericht “Delen contactgegevens”.

Op dit moment bestaat de contactgroep uit 7 moestuinierders.
Zij faciliteren en onderhouden deze website en zijn op dit moment op de achtergrond hard bezig communicatielijnen met gemeente en politie op te bouwen. Ook onderzoeken we de best passende mogelijkheid om ook degene die geen internet hebben van informatie te kunnen voorzien.

Heeft u zelf ideeën over hoe deze website verder ingevuld zou moeten worden en welke zaken er via dit platform aangeboden of gedeeld kunnen worden, laat ons dit dan zeker weten via de pagina “Melding Overig”

Wij vinden dit initiatief in ieder geval een stap in de goede richting om met elkaar tot breedgedragen oplossingen te komen en krachten te bundelen.

Wij hopen dat u als mede-tuinder dit initiatief waardeert en indien gewenst hierin kunt participeren. Bij voorbaat dank hiervoor!

In een later stadium zullen de contactgroepleden zichzelf via dit platform verder aan u voorstellen.

Vriendelijke tuingroet,

contactgroep Volkstuin Noord-IJsseldijk

Terug

Geef een reactie