Bericht vanuit de Gemeente betreft: Huur

Bericht vanuit de Gemeente betreft: Huur

Bericht vanuit de Gemeente:

Geachte huurders,

 

Per abuis zijn al rekeningen verzonden voor het jaar 2018 met te lage bedragen en ook naar huurders die de huur al op hebben gezegd.

Wij betreuren dit en bieden daarvoor onze excuses aan. Aan hen die inmiddels de huur hebben opgezegd zullen wij een creditnota sturen.

Aan de overige huurders zullen wij of een aanvullende nota sturen of een herziene nota. Dat moeten we intern nog even bezien op de mogelijkheden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u bij mij terecht via info@Ijsselstein.nl of via het telefoonnummer 14 030.

Met vriendelijke groet

Namens burgemeester en wethouders van IJsselstein,
A.(Ton) den Braven

Reacties zijn gesloten.