Bijeenkomst avond met Gemeente

Bijeenkomst avond met Gemeente

Dinsdagavond 5 april was de bijeenkomst van Gemeente met de tuinders.
De opkomst was groot, de zaal zat vol.
Voornaamste doel van deze bijeenkomst was dat de Gemeente graag in gesprek ging met tuinders, vanwege de onvermijdelijke veranderingen; de huidige huur is niet meer in verhouding tot de kosten.

De sfeer was positief, de intentie van de Gemeente was vooral het gesprek aangaan met tuinders wat er onder de tuinders leeft, wat de knelpunten en de behoeftes zijn.
Er wordt door de Gemeente een verslag gemaakt van deze avond,  als wij deze ontvangen plaatsen we deze op de site en prikbord.

Een belangrijke vraag is in welke vorm het Volkstuincomplex verder gaat.
Als het onder beheer van de Gemeente blijft zal de huur fors omhoog gaan om de onkosten te dekken. De Gemeente heeft een transparante houding en zal een overzicht met onkosten publiceren aan ons.
Als het een vereniging wordt zullen de kosten waarschijnlijk lager uit kunnen komen, echter tot nu toe was daar geen draagkracht voor.
Tijdens de avond werd een tussenvorm geopperd. Waarbij tuinders een deel van de Gemeentelijke activiteiten kunnen overnemen, zodat toch de onkosten van de Gemeente omlaag kunnen.
Er wordt een Werkgroep Nieuwe Vorm gecreëerd die de diverse mogelijkheden zal onderzoeken en met de Gemeente hierover in gesprek blijft. Deze werkgroep bestaat uit tuinders die actief en constructief  mee willen denken aan een positieve oplossing voor de best passende vorm op ons Volkstuinencomplex. De meeste leden van de Contactgroep zullen hier ook actief aan deelnemen.

Aangezien zowel de Contactgroep als de Werkgroep geen rechtspersoon zijn en we ieders stem hierin graag meenemen, zullen we binnenkort een enquête houden, om een zo’n breed mogelijk beeld te creëren. de Contactgroep heeft met toestemming van alle aanwezigen nu recente emailgegevens van hen ontvangen, waarvoor hartelijk dank, hierdoor zijn ook de nieuwe aanwezige tuinders bij ons bekend.

De komende tijd zullen er dus vaker berichten op de site geplaatst worden. Hou de berichten in de gaten om op de hoogte te blijven.
Heeft u nog niet aangemeld? Meld u op de site aan zodat we u kunnen blijven informeren.

Heeft u opbouwende ideeën in deze ontwikkelingen dan horen wij deze graag,

Hartelijke tuingroet,
de Contactgroep

Reacties zijn gesloten.