Toekomst Volkstuinen

Toekomst Volkstuinen

Beste mede-tuinders,

Begin deze week viel (als het goed is) bij een ieder een brief op de mat van de Gemeente. Hierin wordt u allen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de hieronder vermelde bijeenkomst. Om het belang van uw aanwezigheid kenbaar te maken hebben wij deze brief onderstaand op onze website gepubliceerd en in het informatiebord aan de ingang van ons complex geplaatst.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

De contactgroep

Lees hieronder de brief of download hem hier: Brief

**************
Geachte heer/mevrouw,

Aan de Noord-IJsseldijk bevindt zich het volkstuinencomplex van de gemeente IJsselstein. U bent huurder van één van de volkstuintjes. Tijdens een globale inventarisatie is gebleken dat er bij alle partijen onduidelijkheid bestaat over het gemeentelijk beleid voor het complex. Daarom is besloten om in 2016 een actuele visie voor de volkstuinen op te stellen.

In het najaar van 2015 heeft wethouder Van den Berg hiervoor een eerste overleg gehad met een aantal leden van de contactgroep ‘Volkstuintjes’. Wij hebben toen afgesproken te starten met een bijeenkomst voor alle huurders van het complex. Een bijeenkomst waarin u de gelegenheid hebt om in aanwezigheid van wethouder Van den Berg uw ideeën over de toekomst van het volkstuinencomplex naar voren te brengen.

Wij willen in ieder geval aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijke rol volkstuintjes;
  • Onderhoud algemeen toegankelijke deel (onderhoudsniveau);
  • Gebruik en onderhoud volkstuinen (handhaven);
  • Zelfbeheer (volkstuinen-vereniging);
  • Wachtlijst;
  • Veiligheid;
  • Kosten voorziening versus tarieven.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 april van 20.00 tot 21.30 uur in zaal 2.19 in het stadhuis, Overtoom 1. U kunt zich via de e-mail info@ijsselstein.nl onder vermelding van Volkstuintjes aanmelden voor de bijeenkomst.

Wij ontmoeten u graag.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN
namens dezen,

R.H. Vermeulen
Adviseur

Reacties zijn gesloten.