Archief van
Categorie: Werkgroep Nieuwe vorm

Enquête “Nieuwe Vorm”

Enquête “Nieuwe Vorm”

In het bericht van 7 juni jl. “Gesprek met Gemeente” hebben we een overzicht gegeven van de reële opties voor de toekomst. Belangrijk hierin is de vraag wat ú wilt! Hiervoor hebben wij onderstaande enquête opgesteld. Het zijn maar een klein aantal vragen, maar geven ons wel een beeld van welke mening de gehele groep is toegedaan. Dat is tenslotte het doel van de zowel de werkgroep “Nieuwe Vorm”, de contactgroep en deze website. U kunt de enquête via de website…

Lees Meer Lees Meer