Gesprek met Gemeente

Gesprek met Gemeente

Maandag 6 juni is er een gesprek geweest tussen beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de Gemeente en de Werkgroep “Nieuwe Vorm”.

Het voornaamste onderwerp was de realiteit van de mogelijke vormen.

  • De particuliere verkoop viel af omdat er geen potentiële koper is.
  • De tussenvorm waarbij de lasten door Gemeente en tuinders worden gedeeld, al dan niet met een stichting, is uitgebreid door de Werkgroep onderzocht en door de juridisch adviseur bekeken. Uiteindelijk blijkt dat deze vorm ondanks de mogelijke financiële voordelen voor de tuinders en Gemeente juridisch gezien teveel knelpunten heeft. Er is besloten dat deze vorm daardoor niet verder betrokken blijft.

Blijven er 2 opties over waarin de Gemeente en tuinders met elkaar in gesprek kunnen blijven:

  • De vereniging blijft de voorkeur voor de Gemeente. Hierin wordt alle organisatie, administratie, financiële lasten en beheer aan de tuinders overgedragen. De huur zal hierin omhoog gaan, afhankelijk hoeveel de tuinders zelf overnemen of uitbesteden qua administratie en onderhoud.
  • De huidige vorm behouden is de tweede reële optie. De huur gaat hiermee omhoog.
    In 2017 zal deze naar € 0,75 per vierkante meter gaan en vanaf 2018 € 1,- daarna zal het verder jaarlijks geïndexeerd worden op basis van consumptierichtprijzen.

De heer Otter van de werkgroep heeft veel aandacht besteed aan de tussenvorm, waarin er veel ruimte zou zijn geweest voor nieuwe mogelijkheden.
Ondanks dat deze vorm is weggevallen, is er in overleg met de Gemeente ruimte om in de huidige vorm naar nieuwe mogelijkheden te bekijken in de huurovereenkomst/reglement.

Overzicht voor zover nu bekende punten:

Vereniging Huidige vorm
Vormtype

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Bestuurders zijn hierbij niet hoofdelijk aansprakelijk.

Alle administratie, onderhoud en onkosten worden door de vereniging gedragen en geregeld.

Er komt een bestuur die deze organisatie draagt.

Een bestuur kan vanuit tuinders komen of een vereniging kan door een tuindersvereniging van buitenaf ‘ingehuurd’ worden.

De huur wordt berekend door de vereniging.

Dit houdt in dat de omstandigheden blijven zoals het is:
De Gemeente regelt en bepaalt alle administratie,
groenonderhoud en verdere onkosten.De huur zal aangepast gaan worden aan de nu gemaakte onkosten.De huur zal verhoogd worden.De werkgroep zal betrokken blijven in het proces en waar mogelijk een positieve bijdrage leveren in de overgang.
Huurprijs per vierkante meter Nog onbekend
Afhankelijk van vele factoren en afhankelijk van keuzes bestuur
Richtbedrag plusminus

  • 2017 -> € 0,75
  • 2018 -> € 1,00
  • Daarna jaarlijkse indexering
Water onkosten Bij vereniging komt er een aparte watermeter à € 1.500,- (installatie)
plus waterkosten per jaar
of andere watervoorziening
Vaste waterprijs totaal € 400,- per jaar
Extra bijkomende kosten Onder andere:
Oprichting vereniging (notaris)
Inschrijven Kamer van Koophandel
Watermeter
Eventueel hekwerk?
Sleutel per tuin
Achterstallig onderhoud
Achterstallige handhaving

Achterstallig onderhoud

Achterstallige handhaving

Contactgroep De contactgroep zal opgeheven worden.
De leden van de contactgroep en/of werkgroep zullen zich niet automatisch beschikbaar stellen voor het bestuur.
De contactgroep zal blijven bestaan en waar mogelijk de communicatielijnen tussen tuinders en Gemeente blijven optimaliseren.

Wij horen graag uw visie hierover! Hiervoor treft u in een ander bericht op deze website een kleine enquête aan.

Naar de enquête

Binnenkort zal een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden door de Gemeente.

Met hartelijke tuingroet,
Namens de werkgroep

Reacties zijn gesloten.