Mogelijkheden?

Mogelijkheden?

Beste tuinder,

Woensdag 22 juni is de beleidsadviseur van de Gemeente op uitnodiging van de werkgroep langs geweest.
Doel was om de veel gehoorde knelpunten van tuinders op de tuin te laten zien, zoals achterstallig onderhoud van openbaar groen en achterstallige tuinen, zodat de Gemeente ook een actueel beeld heeft van het complex voor de bijeenkomst op 30 juni.

Na deze bijeenkomst zal het nieuwe beleid worden vastgesteld en uitgevoerd.
Het voordeel van de opgebouwde communicatie met de Gemeente is dat we als tuinder mogelijkheden kunnen opperen waar het 40 jaar oude reglement aangepast zou kunnen worden, of waar bespaard kan worden.

Zowel de Gemeente als werkgroep horen graag mogelijkheden voor deze nieuwe vorm.

Voorbeelden die al genoemd zijn door de werkgroep en door tuinders aan de werkgroep:
(voor alle duidelijkheid: dit zijn voorstellen, die besproken kunnen worden tijdens de bijeenkomst)

Financiën

 • Vraag  inschrijfgeld, hierdoor zijn er meer inkomsten.
 • Laat achterstallige tuinders boete betalen, zodat de onkosten van communicatie hierin gedekt zijn, en niet door de overige tuinders betaald hoeven worden.

 

Groenonderhoud

 • laat de paden door de tuinders zelf onderhouden, dat gebeurt nu al grotendeels sinds Gerrit en gehandicapten weg zijn. dat bespaart kosten op groenonderhoud. indien dit in reglement komt geeft dit duidelijkheid en kunnen tuinders elkaar op aanspreken.

Bebouwing

 • Momenteel is de toegestane bebouwing 8 vierkante meter.
  Er  zijn tuinders die graag meer zouden willen bebouwen, aangezien de kassen hier ook onder vallen.
  Bij handhaving van het reglement zou veel afgebroken moeten worden.
 • Bij elke bebouwing een regenton om bewust met water om te gaan en hierdoor minder leidingwater nodig hebben.


Algemeen

 • Als een tuinder opzegt zou het mogelijk zijn om schuurtje, materiaal en beplanting/fruitbomen over te kunnen nemen door de volgende huurder. Zo hoeft niet bij elke wissel van huurder de tuin helemaal leeg.
 • Bij overlijden van huurder mag de tuin door een gezinslid overgenomen worden.
 • Duidelijke huishoudelijke regels, zodat tuinders elkaar hier ook op kunnen aanspreken.
  -Zoals zuinig omgaan met water verbruik. Dit bespaart kosten, en ieder betaalt mee voor het gebruik voor zichzelf maar ook voor de ander.. De gewoonte die er vroeger was om alleen met gieters te bewateren is verdwenen.

 

Heeft u ideeën, tips of mogelijkheden voor de nieuwe vorm?
Of, kunt u niet komen op 30 juni,maar wilt u wel uw stem laten horen?

Doe een melding via de website of brievenbus, zodat we deze voor de bijeenkomst al aan de Gemeente kunnen verzamelen en samen met de uitslag van de enquête overleggen.

We kunnen als tuinder de veranderingen niet tegenhouden.
Wel kunnen we kijken hoe we met elkaar naar omstandigheden zo positief mogelijk vorm kunnen geven.

Met vriendelijke tuingroet,
De werkgroep

Reacties zijn gesloten.