Nieuwsbrief – Gesprek wethouder

Nieuwsbrief – Gesprek wethouder

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben vermeld, is op 20 oktober 2015 een gesprek geweest met wethouder Vincent van den Berg. De sfeer van dit overleg was prettig. De gemeente wil ruim de tijd nemen om een en ander in een nieuw jasje te steken. Daarbij ziet de gemeente de contactgroep niet als een vertegenwoordiging van de tuinders, maar als een klankbordgroep.

De gemeente wil al langer een aantal zaken anders aanpakken op het volkstuincomplex. De kosten die zij maakt (onderhoud, watervoorziening, toezicht, verwijderen (groen)afval, administratie, enzovoort) staan niet in verhouding met de inkomsten die zij krijgt uit de verhuur van de tuinen. Ruim voordat in de zomer van 2012 de enorme ravage op het complex werd aangericht en de tuinders in het gebouw van De Hoge Akker bij elkaar kwamen, had de gemeente al het plan opgevat om wat aan deze kosten te doen. De huidige lage huurtarieven zijn niet houdbaar.

De gemeente heeft als uitgangspunt:  weinig kosten, weinig bemoeienis. De wens van de gemeente is dan ook dat er een tuinvereniging voor het tuincomplex komt. Ook al is de contactgroep geen vertegenwoordiger van de tuinders, de reactie op dit plan was: voor een vereniging is weinig tot geen draagvlak. Het alternatief is dat de gemeente met alle huurders een individueel contract blijft afsluiten.

Over deze zaken wil de gemeente met de tuinders in gesprek blijven.

Geef een reactie