Praktisch

Praktisch

Op deze pagina hebben wij wat praktische informatie verzameld. Mist u zaken, laat ons dit dan even weten!
Contactgroep
Via de pagina “Meldingen”, kunt u een bericht sturen aan de contactgroep.
Dit geldt ook voor communicatie tussen tuinders onderling, Gemeente en Politie.

Vandalisme/Diefstal
Het telefoonnummer van Stadstoezicht (de BOA’s) is gewijzigd: 06 1224 0204

Bij vandalisme of problemen rondom openbare orde kunt u bovenstaand nummer bellen.
informeer de Contactgroep zodat deze op de hoogte blijft van de actuele zaken op die manier kunnen we inventariseren of er een of meerdere incidenten zijn en met Stadstoezicht samenwerken. Dit doet u via de pagina “Meldingen” of een briefje in de brievenbus op tuin nummer 5.

Het nieuwe advies vanuit de Gemeente:
Meld vandalisme en/of diefstal altijd bij de politie via 0900-8844. Als zij weten op welke locaties vernielingen worden gepleegd, zijn deze plekken beter in de gaten te houden of kunnen op het advies van de politie andere maatregelen genomen om vandalen af te schrikken. Betrapt u vandalen op heterdaad? Meld dit dat meteen via nummer 112. Aangifte kan bij de politie via het internet gedaan worden.Aangifte doen

 Meld overlast en vernielingen ook bij de gemeente, afdeling Stadstoezicht. De afdeling Stadstoezicht heeft als doel de leefbaarheid in de openbare ruimte te verhogen en handhaven op de regels gesteld in de Algemene Plaatselijke verordening(APV). De meldingen zullen, zover dit binnen de diensten mogelijk is, gemonitord worden. In die gevallen dat overtredingen worden geconstateerd, kan er verbaliserend worden opgetreden.

De afdeling Stadstoezicht is beschikbaar op werkdagen vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur ’s avonds en telefonisch te bereiken via 06 1224 0204.


Verhuizing

De Volkstuin administratie is níet gekoppeld aan de Gemeentelijke administratie.
Geef uw nieuwe adres dus door aan de Volkstuin administratie. Dit kan via info@ijsselstein.nl t.a.v.  Volkstuintjes of telefonisch Gemeente IJsselstein 14030