uitnodiging gemeente

uitnodiging gemeente

Beste tuinder,

Onderstaande brief met uitnodiging voor maandag 12 september is via de post vanuit de Gemeente naar alle tuinders gestuurd.
met vriendelijke groet,
de Contactgroep

 

Geachte heer, mevrouw,

 In de afgelopen maanden hebben wij met u als huurder en de contactgroep gesproken over de opdracht van de gemeenteraad om het beheer van de volkstuinen aan de Noord IJsseldijk kostendekkend te maken.

 Mede op basis van deze gesprekken hebben wij een collegevoorstel opgesteld. Dit voorstel is opgesteld met de uitgangspunten dat het beheer kostendekkend moet zijn. Ook is er in opgenomen wat u wél en niet mag verbouwen en welke regels er gelden voor de grootte van huisjes en kassen.

Voordat wij dit aan het College van Burgemeester en Wethouders voor besluitvorming voorleggen, willen wij u de inhoud van het voorstel presenteren. Wij nodigen u uit voor een informatieavond op maandag 12 september a.s. om 19.30 uur in het stadhuis aan de Overtoom 1.

U bent allen van harte welkom. Voor de organisatie willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Wilt u zich aanmelden door een mail te sturen aan info@ijsselstein.nl onder vermelding van ‘Volkstuintjes’.

 Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,

namens dezen,

Vincent G.M. van den Berg,
Wethouder Woon- en Leefomgeving

Reacties zijn gesloten.