Verslag Bijeenkomst 30 juni 2016

Verslag Bijeenkomst 30 juni 2016

Verslag Bijeenkomst 30 juni 2016

De opkomst was minder qua aantal tuinders vergeleken met vorige bijeenkomst, velen hadden zich afgemeld vanwege vakantie en/of andere verplichtingen. Desondanks was de opkomst een goede vertegenwoordiging van de tuinders. Er was zowel vanuit de Gemeente als tuinders veel ruimte om naar elkaar te luisteren en naar gezamenlijke oplossingen te kijken.

De Gemeente heeft toelichtingen en ruimte voor nieuwe invullingen gegeven op het huidige contract.

2 belangrijkste aandachtspunten hierin:

  • Maximale bebouwing is 8m2 ,dit is inclusief kassen. Bij de huidige vorm zou na de zomer op dit oppervlak gecontroleerd en gehandhaafd worden. Unanieme wens van de tuinders was om dit te vergroten.
    Voorstel is om de 8m2 voor schuur/berging te behouden, daarnaast zal een bepaald oppervlak voor een kas mogelijk mag worden. Hoeveel ruimte hierin mogelijk is wordt nog in overleg met de gemeente bepaald. De uitvoering van de kas wordt hierin ook opgenomen.
  • Er was zowel bij enquêtes als tijdens de avond grote ontevredenheid over het Groenonderhoud. Zeer achterstallig en nu ze afgelopen week begonnen zijn niet afgestemd op de situatie wat nodig is.

Prijs:

Tijdens de avond heeft de Gemeente andere bedragen laten zien dan eerder hier op de site vermeld . Hierdoor wordt de verwachte huurprijs van 1,- naar 1,20/m2  genoemd. Dit is nog géén definitief bedrag.

De opzegtermijn is 3 maanden. Indien het definitieve besluit na september valt is het alsnog mogelijk om op te zeggen voor aanvang nieuwe huurjaar.

Vervolg:

  • Gemeente neemt contact op met de Werkgroep voor verdere uitwerking van de voorstellen tijdens de bijeenkomst.
  • Oorspronkelijk zou na deze bijeenkomst het definitieve voorstel gemaakt worden.
    Gezien het aantal punten wat verder uitgewerkt wordt, is door wethouder Vincent van den Berg besloten tot een 3e bijeenkomst om het uitgewerkte voorstel met de tuinders te bespreken. Dit zal waarschijnlijk september worden. Zodra hierover meer bekend is volgt informatie via website/bord.

Met vriendelijke groet
de Werkgroep

Reacties zijn gesloten.